اربعین و ظهور
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،سایت زندگی به رنگ شهدا،پرسش و پاسخ استاد ماندگاری، مشاوره استاد ماندگاری،حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری،پدرو مادر
پدر و مادر
۲۵ آبان , ۱۳۹۶
اربعین،سیدحسین آقامیری،استاد ماندگاری
همه مردم دنیا
۲۵ آبان , ۱۳۹۶

اربعین و ظهور