استغفار حسینی
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا،شهید حججی،امام حسین، محبوبیت
مرام حسینی
۴ مهر , ۱۳۹۶
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا،عبدالله بن الحسن،روز پنجم، محرم ،امام حسین
رور پنجم محرم
۴ مهر , ۱۳۹۶

استغفار حسینی