بازنشستگی شهدا
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،سایت زندگی به رنگ شهدا،پرسش و پاسخ استاد ماندگاری، مشاوره استاد ماندگاری،حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا،زندگی به رنگ خدا،مسئولین،
مطالبه از مسئولین
۹ بهمن , ۱۳۹۶
کارقرآنی،بیهوده،بی اثر،استاد قرائتی، استاد ماندگاری
کارهای قرآنی بیهوده و بی اثر
۹ بهمن , ۱۳۹۶

بازنشستگی شهدا