چون درد سرت شفا نمودم یاغی شوی و دگر نیایی
اربعین،سیدحسین آقامیری،استاد ماندگاری
همه مردم دنیا
۲۵ آبان , ۱۳۹۶
داعش،امام خامنه ای،استاد ماندگاری
موسس داعش
۲۵ آبان , ۱۳۹۶

چون درد سرت شفا نمودم یاغی شوی و دگر نیایی

شفا،آیت الله مجتهدی،استاد ماندگاری