دیگران

۳۱ تیر , ۱۳۹۷
عفت،یوسف،گناه،استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

عفت می دونی یعنی چه؟

[…]
۳۱ تیر , ۱۳۹۷
گناه،فرمانده،شهید،استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

گناه بزرگ فرمانده گردان

۳۱ تیر , ۱۳۹۷
مسئولین،صلابه،اغتشاش،استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

مسئولین را باید به صلابه کشید

۲۹ خرداد , ۱۳۹۷
جغرافیا،جبهه،شهدا،وسعت، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

بیایید جغرافیای جبهه را وسعت دهیم

[…]
۲۹ خرداد , ۱۳۹۷
شهادت،هدف،وظیفه،گریه،عارفانه، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

هدف شهداء از شهادت چه بود؟

۲۹ خرداد , ۱۳۹۷
شیطان،درست،صادق،خلوت، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

شیطان راست گفته است

۲۷ خرداد , ۱۳۹۷
راهنما،بصیرت،هدف، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

همه چی راهنما داره، راهنما بصیرت کیست؟

۲۷ خرداد , ۱۳۹۷
عمق،بصیرت،دشمن،استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

عمق بصیرت چیست؟

۲۷ خرداد , ۱۳۹۷
تداوم،رمضان،سفره،استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

تداوم سفره رمضان

۲۳ خرداد , ۱۳۹۷
خوف،رجاء، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

خوف و رجاء یعنی چی؟

[…]
۲۳ خرداد , ۱۳۹۷
بصیرت،باطن،ایمان، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

هممون از خدا بصیرت می خواییم

۲۲ خرداد , ۱۳۹۷
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

کدام گروه است که می خواهد از بهشت خارج شود

[…]
۲۲ خرداد , ۱۳۹۷
توصیه،افطاری،جوانان،استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

توصیه به جوانان برای افطاری

۲۲ خرداد , ۱۳۹۷
نهج البلاغه،انس،استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

انس با نهج البلاغه

۱۳ خرداد , ۱۳۹۷
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

همه مشکلات با باب الحوائج حل می شود

۱۳ خرداد , ۱۳۹۷
اهل بیت(ع)،اختیار، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

باور کنیم اهل بیت(ع) اختیار دارند

۱۳ خرداد , ۱۳۹۷
مرد،نامرد، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

نصف مرد، نصف نامرد

۱۰ خرداد , ۱۳۹۷
قیامت،شهدا،پادشاهی،استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

قیامت شهدا پادشاهی می کنند

۱۰ خرداد , ۱۳۹۷
شوخی،اسلامی،علماء، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

شوخی علماء با هم

[…]
۱۰ خرداد , ۱۳۹۷
فداییان،امام زمان(عج)،ویژگی، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

ویژگی فداییان امام زمان(عج)

[…]
۸ خرداد , ۱۳۹۷
خواستگاری،فضای مجازی، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

فضای مجازی محل خواستگاری نیست

۸ خرداد , ۱۳۹۷
قرآن،عترت،مراجعه، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

تا به سراغ قرآن عترت نرفتیم حرف نزنیم

[…]
۸ خرداد , ۱۳۹۷
تأثیر،دعا، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

تأثیر دعا

۶ خرداد , ۱۳۹۷
خسارت،بزرگ، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

خسارت بزرگ مردم