روز دوم محرم
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا،شهید مهاجر، مفقودالاثر،قالیباف،مادر شهید
شهید حسین مهاجر
۱ مهر , ۱۳۹۶
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا،محرم،امام حسین ،معرفت، کربلا، عاشورا
خدای حسین
۱ مهر , ۱۳۹۶

روز دوم محرم