روز سوم محرم
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا،امام زمان، انقلاب، امام حسین، پیامبر،مراقبت
هشدار
۲ مهر , ۱۳۹۶
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا،رقیه ،روز سوم محرم، شب سوم محرم، کربلا، عاشورا،تبعیت،راهنما،وظیفه،امام حسین
حسین کجا و ما کجا
۲ مهر , ۱۳۹۶

روز سوم محرم