زهیر
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا،پرسش و پاسخ ماندگاری، مشاوره ماندگاری،قاسم بن الحسن،اینفوگرافیک، اطلاع نگاشت، امام حسین، تربت، زیارت، سربریده،عزاداری ،گریه،
اختصاصی امام حسین
۵ مهر , ۱۳۹۶
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا،پرسش و پاسخ ماندگاری، مشاوره ماندگاری،امام حسین ، معرفت،سخنرانی حرم حضرت معصومه،محرم
کلاس معرفتی امام حسین
۵ مهر , ۱۳۹۶

زهیر