سردار سرافراز
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،سایت زندگی به رنگ شهدا،پرسش و پاسخ استاد ماندگاری، مشاوره استاد ماندگاری،حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری،احساس غربت،حسرت،شهدا
احساس غربت
۴ آذر , ۱۳۹۶
گنج،استاد مهدوی ارفع،استاد ماندگاری
گنج بالای کوه
۴ آذر , ۱۳۹۶

سردار سرافراز