عاشقان امام خمینی(ره)
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،سایت زندگی به رنگ شهدا،پرسش و پاسخ استاد ماندگاری، مشاوره استاد ماندگاری،حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری،بندگی،آزادی،خدا، یوسف
آزادی وبندگی
۲۲ مهر , ۱۳۹۶
اباعبدالله،رفیعی،ماندگاری
جایگاه مجلس اباعبدالله
۲۳ مهر , ۱۳۹۶

عاشقان امام خمینی(ره)