عاشورا حسینی
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،سایت زندگی به رنگ شهدا،پرسش و پاسخ استاد ماندگاری، مشاوره استاد ماندگاری،حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری،دهه دوم محرم
برنامه سخنرانی دهه دوم محرم
۱۱ مهر , ۱۳۹۶
شیطان،میرباقری،ماندگاری
گام های مخفی
۱۲ مهر , ۱۳۹۶

عاشورا حسینی