ماندگاری حرکتهای انسانی
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،سایت زندگی به رنگ شهدا،پرسش و پاسخ استاد ماندگاری، مشاوره استاد ماندگاری،حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری،نماز جعفر طیار
نماز جعفر طیار
۱۹ مهر , ۱۳۹۶
موبایل،فاطمی نیا،ماندگاری
نعمت موبایل
۱۹ مهر , ۱۳۹۶

ماندگاری حرکتهای انسانی