معامله با خدا
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا،پرسش و پاسخ ماندگاری، مشاوره ماندگاری،امام حسین ، معرفت،سخنرانی حرم حضرت معصومه،محرم
کلاس معرفتی امام حسین
۵ مهر , ۱۳۹۶
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا،پرسش و پاسخ استاد ماندگاری، مشاوره استاد ماندگاری،علی اصغر، هفتم محرم
روز هفتم محرم ـ علی اصغر (ع)
۶ مهر , ۱۳۹۶

معامله با خدا