معیارهای منتظران واقعی
امام زمان(عج)،اشک،گناهان،استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا
با گناهان ما امام زمان(عج) اشک می ریزد
۱۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷
کلید،ظهور،امام زمان(عج)،استاد عالی،استاد ماندگاری
کلید ظهور امام زمان(عج)
۱۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷