کلیپ صوتی
12
11
۱۰ تیر , ۱۳۹۶

نقش مسجد

۱۷ خرداد , ۱۳۹۶

خوب شدن

۱۷ خرداد , ۱۳۹۶

مهمانی

۲۱ اردیبهشت , ۱۳۹۶

چه موقع آماده ظهور می شویم

۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

بی پناهی مردم در ادارات

۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

خلوت با زلیخا در شبکه های اجتماعی

۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

خدا،یه نمونه داری به ما نشون بدی

۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

خدا، من گارانتی ندارم؟

۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

خدا که یاری نمی خواد!!!

۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

خدا را پاک نکنیم