کلیپ تصویری
8
۱۸ مرداد , ۱۳۹۶

میخواهی دق کنی دق کن

۱۶ مرداد , ۱۳۹۶

بازنشستگی

۱۴ مرداد , ۱۳۹۶

کار کردن زنها

۱۴ مرداد , ۱۳۹۶

علائم بی عرضگی

۱۱ مرداد , ۱۳۹۶

واجبات مالی

۱۰ مرداد , ۱۳۹۶

عروس خانم

۱۰ مرداد , ۱۳۹۶

درست مصرف کردن

۸ مرداد , ۱۳۹۶

قناعت

۵ مرداد , ۱۳۹۶

کدوم خدا رو می‌پسندی؟

۵ مرداد , ۱۳۹۶

تمرین نقطه زنی

۵ مرداد , ۱۳۹۶

آقا شما چشماتو ببند!

۵ مرداد , ۱۳۹۶

چطور کرامت خودم رو حفظ کنم؟