خرداد
۱۰ خرداد , ۱۳۹۷
قیامت،شهدا،پادشاهی،استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

قیامت شهدا پادشاهی می کنند

۱۰ خرداد , ۱۳۹۷
شوخی،اسلامی،علماء، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

شوخی علماء با هم

[…]
۱۰ خرداد , ۱۳۹۷
فداییان،امام زمان(عج)،ویژگی، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

ویژگی فداییان امام زمان(عج)

[…]
۱۰ خرداد , ۱۳۹۷
شهدا،زنده،استاد جوشقانیان،استاد ماندگاری

زنده بودن شهدا

[…]