reza
۱۱ مرداد , ۱۳۹۷
ناخالصی،سقوط،بنزین، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

یک ذره ناخالصی باعث سقوط می شود

۱۱ مرداد , ۱۳۹۷
شهدا،عارفانه،شعور،گریه، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

شهدا گریه عارفانه می خواهند

[…]
۱۰ مرداد , ۱۳۹۷
مادر،شهید،زنده،استاد جوشقانیان،استاد ماندگاری

دیدار مادر با فرزند شهیدش

[…]
۱۰ مرداد , ۱۳۹۷
بدحجابی،قیمت،گناه، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

میدونی بدحجابی چه قیمتی دارد؟