همسنگران
۱۰ مرداد , ۱۳۹۷
بن بست،ایران،اقتدار،استاد اراکی،استاد ماندگاری

بن بستی برای ایران نیست

۱۰ مرداد , ۱۳۹۷
تنگدست،صدقه،امام علی(ع)،استاد مهدوی ارفع،استاد ماندگاری

تنگدست چگونه می تواند صدقه بدهد

۹ مرداد , ۱۳۹۷
علاقه مند،فرزندآوری،استاد تراشیون،استاد ماندگاری

علاقه مندی به فرزندآوری

۹ مرداد , ۱۳۹۷
غربت،امام زمان(عج)،استاد مؤمنی،استاد ماندگاری

غربت امام زمان(عج)