آیه ۱۰۴ سوره مبارکه انعام
پرسش و پاسخCategory: اعتقادیآیه ۱۰۴ سوره مبارکه انعام
mahyan asked 6 ماه ago

باسلام:خواهشمنداست درخصوص آیه :ومااناعلیکم بحفیظ(انعام۱۰۴) و آیه:ومااناعلیکم بوکیل (یونس/۱۰۵)درباره روش قران درهدایت انسانهاتوضیح بفرمایید؟ درحالی که خداوند درجای دیگری میفرمایند؛:
فالله خیرحافظا(یوسف۶۴)
چنانچه فایل سخنرانی استاددرتفسیرآیات فوق موجوداست برای بنده ارسال نمایید.. متشکرم