سلام علیکم حاجی آقا از شما خواهشمندم که در روز ازدواج امیرالمونین و حضرت فاطمه تشریف بیارید بروجرد
پرسش و پاسخCategory: اعتقادیسلام علیکم حاجی آقا از شما خواهشمندم که در روز ازدواج امیرالمونین و حضرت فاطمه تشریف بیارید بروجرد
1377 asked 1 سال ago