سلام علیکم حاجی آقا از شما خواهشمندم که در روز ازدواج امیرالمونین و حضرت فاطمه تشریف بیارید بروجرد
پرسش و پاسخدسته بندی: اعتقادیسلام علیکم حاجی آقا از شما خواهشمندم که در روز ازدواج امیرالمونین و حضرت فاطمه تشریف بیارید بروجرد