متن سخنرانی استاد ماندگاری
پرسش و پاسخمتن سخنرانی استاد ماندگاری
aliashna asked 1 سال ago

سلام ضمن تشکر از زحمات شما، متن سخنرانی استاد کجا قابل دریافت است