موسیقی
reza عضو سایت asked 2 سال ago

باسلام. خواستگاری دارم که موسیقی هایی که توبرنامه عموپورنگ گذاشته میشه،شعرخوانی و…واضحه که حرام هستن!! رو گوش می دن . بنده هم این طور نیست که موسیقی های عادی رو پرهیز کنم،منظورم ازاین که اذیت میشم نسبت به موسیقی های اشکال دار.

1 Answers
مهدی عضو سایت answered 2 سال ago

سلام واضح بودن حرمت موسیقی در نظر همه مراجع تفاوت می کنه مهم این است که بر اساس فتوای مرجع شون و تشخیص خودشون به تکلیف شرعی عمل کنند.
اگر اهل رعایت این مساله بر اساس مرجع تقلیدشون هستند، در این زمینه درست عمل کردن و ایرادی به ایشون نیست.