آمریکا،مهمل گویی،امام خامنه ای،استاد ماندگاری
۵ بهمن , ۱۳۹۶
آمریکا،مهمل گویی،امام خامنه ای،استاد ماندگاری

مهمل گویی سردمدارن آمریکا