ادای حق،زیارت،مهمتر،استاد حسینی قمی،استاد ماندگاری
۲۱ فروردین , ۱۳۹۷
ادای حق،زیارت،مهمتر،استاد حسینی قمی،استاد ماندگاری

ادای حق مردم مهتر از زیارت