استاد ماندگاری
۲۷ شهریور , ۱۳۹۶

علی بن جعفر

۲۱ خرداد , ۱۳۹۶

معامله با ندیدنی‌ها

۴ خرداد , ۱۳۹۶

سند ۲۰۳۰

۱۸ اردیبهشت , ۱۳۹۶

سه ملاک اصلی انتخابات