استثناء،جامعه،رهبری،استاد رحیم پور ازغدی،استاد ماندگاری
۱۵ اردیبهشت , ۱۳۹۷
استثناء،جامعه،رهبری،استاد رحیم پور ازغدی،استاد ماندگاری

در جامعه اسلامی استثناء نداریم