اسرائیل،تروریسم،استاد اراکی،استاد ماندگاری
۲۴ اردیبهشت , ۱۳۹۷
اسرائیل،تروریسم،استاد اراکی،استاد ماندگاری

اسرائیل یک گروه تروریستی است

[…]