اقلابی،رفاه طلبی،استاد رحیم پور ازغدی،استاد ماندگاری
۲۳ آذر , ۱۳۹۶
اقلابی،رفاه طلبی،استاد رحیم پور ازغدی،استاد ماندگاری

رفاه طلبی با انقلابی تنافی دارد