امام،مبین،حضرت علی(ع)،استاد مهدوی ارفع،استاد ماندگاری
۲۸ بهمن , ۱۳۹۶
امام،مبین،حضرت علی(ع)،استاد مهدوی ارفع،استاد ماندگاری

حضرت علی(ع) امام مبین