امام رضا(ع)،استاد قرائتی،استاد ماندگاری
۲۷ آبان , ۱۳۹۶
امام رضا(ع)،استاد قرائتی،استاد ماندگاری

مسلمان شدن رئیس فرقه صابئین