امام زمان(عج)،رزمندگان،استاد جوشقانیان،استاد ماندگاری