امام زمان(عج)،رزمندگان،استاد جوشقانیان،استاد ماندگاری
۱۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷
امام زمان(عج)،رزمندگان،استاد جوشقانیان،استاد ماندگاری

رابطه رزمندگان با امام زمان(عج)