امام صادق(ع)،شراب،استاد حسینی قمی،استاد ماندگاری
۲۷ خرداد , ۱۳۹۷
امام صادق(ع)،شراب،استاد حسینی قمی،استاد ماندگاری

امام صادق(ع) با شراب خوار

[…]