اهل بیت(ع)،روضه،استاد مومنی،استاد ماندگاری
۲۴ اردیبهشت , ۱۳۹۷
اهل بیت(ع)،روضه،استاد مومنی،استاد ماندگاری

اهمیت روضه اهل بیت(ع)