بشارت،گنهکاران،استاد حسینی قمی،استاد ماندگاری
۱۳ اسفند , ۱۳۹۶
حجت الاسلام حسینی قمی

به گنهکاران بشارت بده

[…]