تجلی نور،چهارده معصوم(ع)،حضرت معصومه(س)،استاد میرباقری،استاد ماندگاری
۲ مرداد , ۱۳۹۷
تجلی نور،چهارده معصوم(ع)،حضرت معصومه(س)،استاد میرباقری،استاد ماندگاری

تجلی نور ۱۴ معصوم(ع) در حضرت معصومه(س)