تجلی نور،چهارده معصوم(ع)،حضرت معصومه(س)،استاد میرباقری،استاد ماندگاری