تفرقه،وحدت،امام خامنه ای،استاد ماندگاری
۱۶ آذر , ۱۳۹۶
تفرقه،وحدت،امام خامنه ای،استاد ماندگاری

دو لبه قیچی