تقیه،نفاق،مقابل،استاد اراکی،استاد ماندگاری
۷ دی , ۱۳۹۶
تقیه،نفاق،مقابل،استاد اراکی،استاد ماندگاری

تقیه مقابل نفاق