تنگدست،صدقه،امام علی(ع)،استاد مهدوی ارفع،استاد ماندگاری
۱۰ مرداد , ۱۳۹۷
تنگدست،صدقه،امام علی(ع)،استاد مهدوی ارفع،استاد ماندگاری

تنگدست چگونه می تواند صدقه بدهد