حذف،قید و بند،بی فایده،استاد قرائتی،استاد ماندگاری
۲۷ فروردین , ۱۳۹۷
حذف،قید و بند،بی فایده،استاد قرائتی،استاد ماندگاری

حذف قید و بند های بی فایده