حضرت زهرا(س)،سیاست،گریه،استاد پناهیان،استاد ماندگاری