حضرت علی
۱۴ شهریور , ۱۳۹۶
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا،غدیر ، ولایت، علی

ولایت و حکومت

۲۵ خرداد , ۱۳۹۶

بی اعتنایی

۲۴ خرداد , ۱۳۹۶

اول مظلوم