خدا،ارتباط،استاد عابدینی،استاد ماندگاری
۶ خرداد , ۱۳۹۷
خدا،ارتباط،استاد عابدینی،استاد ماندگاری

جایی هست که ببینی و خدا نباشه