خدا،حساب رسی،پیامبر(ص)،استاد عالی،استاد ماندگاری
۶ خرداد , ۱۳۹۷
خدا،حساب رسی،پیامبر(ص)،استاد عالی،استاد ماندگاری

یک جوری حساب رسی می کنم که تو هم نبینی