دشمن،آمریکا،امام خامنه ای،استاد ماندگاری
۲۰ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آمریکا،دشمن،امام خامنه ای،استاد ماندگاری

عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر