راه،حق،دشوار،امام خامنه ای،استاد ماندگاری
۱۰ دی , ۱۳۹۶
راه،حق،دشوار،امام خامنه ای،استاد ماندگاری

راه حق راه دشواری است

[…]