زیارت،امام حسین(ع)،دروغ،استد مؤمنی،استد ماندگاری
۳۰ دی , ۱۳۹۶
زیارت،امام حسین(ع)،دروغ،استد مؤمنی،استد ماندگاری

زیارت امام حسین(ع) با دروغ