سختی،زیبایی،توکل،استاد پناهیان،استاد ماندگاری
۳ خرداد , ۱۳۹۷
سختی،زیبایی،توکل،استاد پناهیان،استاد ماندگاری

سختی و زیبایی توکّل