سخنرانی
۳۱ فروردین , ۱۳۹۶

آرشیو تاریخی سخنرانی ـ ۱۳۹۵

۲ اردیبهشت , ۱۳۹۶

زمان شاه یا الان

۲ اردیبهشت , ۱۳۹۶

چه موقع آماده ظهور می شویم

۲ اردیبهشت , ۱۳۹۶

سربالایی زندگی