سود بانک،قرض الحسنه،استاد حسینی قمی،استاد ماندگاری
۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷
سود بانک،قرض الحسنه،استاد حسینی قمی،استاد ماندگاری

حرف بانک دُرستِ ولی حرف خدا نه